Součastnost

Vážení sportovní a obchodní přátelé,

Doporučení primátora

s potěšením můžeme konstatovat, že se oddílu házené TJ Lokomotiva Plzeň daří plnit své smělé plány na cestě stabilizovat vrcholovou házenou v Plzni.

První družstvo mužů již třetím rokem působí v Extralize - nejvyšší soutěži v rámci samostatné České republiky. Po dvou ročnících skromných výsledků se nám podařilo proniknout do závěrečných bojů play off. Věříme, že úspěšné boje o konečné umístění budou dobrým odrazovým můstkem do dalších sezón.


Rovněž tak vizitkou dlouhodobé dobré práce s mládeží je skutečnost, že Český svaz házené pověřil TJ Lokomotiva Plzeň i nadále provozováním Sportovního centra mládeže tj. výchovou mládežnických družstev na nejvyšší úrovni.

SCM starší dorostenci SCM mladší dorostenci

TJ Lokomotiva Plzeň – SCM starší dorostenci

TJ Lokomotiva Plzeň – SCM mladší dorostenci

Tyto skutečnosti jsou jistě významným uznáním, ovšem současně jsou i velkým závazkem do budoucna. TJ Lokomotiva Plzeň si je vědoma, že je nutné klást si pro další soutěžní ročníky vyšší cíle. Pokud chceme plzeňskou házenou vstabilizovat mezi předními celky České republiky, bylo nutné provést několik výrazných změn.Zde je nutné uvědomit si, že další rozvoj a vývoj je podmíněn dobrou manažerskou činností.

Přestože vnímáme všechna družstva oddílu jako jeden celek, nejsledovanějším je vždy první družstvo mužů. Dovolte tedy, abychom Vás ve stručnosti seznámili se změnami, které proběhly u tohoto družstva.

Valdimír HaberDošlo k výraznému posílení trenérského kádru. Přišel Vladimír Haber. Házenkářská legenda československé a české házené. Hráč světové třídy a posléze i velice renomovaný trenér. Jako trenér dlouhodobě působil a působí ve vrcholové házené a to jak na klubové úrovni, tak i jako trenér reprezentace. Ve spolupráci s trenéry z předcházejících let – Milanem Zeusem a Vlastimilem Hejcmanem – vytvořil tým, který posouvá družstvo Lokomotivy do vyšších pater Extraligové tabulky. Dalším úkolem trenérů prvního družstva mužů ve spolupráci s trenéry ostatních složek sjednotit herní systém všech družstev oddílu.

Martin ŠetlíkKe změnám došlo i v hráčském kádru. Samozřejmě, že Lokomotiva vždy stavěla a i nadále bude stavět na vlastních odchovancích. Tím i naplňuje smysl a poslání již zmíněného Sportovního centra mládeže. Na straně druhé je však na této sportovní úrovni nutné i vhodně doplňovat kádr o hráče, kteří svojí výkonností a zkušenostmi dokáží realizovat záměry trenérů. Současně je to pro mladé hráče příležitost sportovního růstu vedle svých vzorů. Z takových posil zde uveďme alespoň Martina Šetlíka. Stejně tak v tomto případě se jedná o hráče ve své době světových kvalit. Je to právě Martin Šetlík, který svojí osobností a sportovním umem je jednou z vůdčích osobností družstva.

Úspěšně proběhla jednání o dalším posílení hráčského kádru. Osloveni byli hráči, kteří mají osobní vztah k plzeňské házené a tak zdravá dávka patriotismu zde sehrála svoji roli. Vždyť jména Blecha, Šik, Koranda jsou házenkářské sportovní veřejnosti dostatečně známá a rádi je vidíme pravidelně nastupovat v dresech Lokomotivy.

Nezapomínejme však na ani na stávající hráčský kádr. Celé družstvo odvedlo v uplynulých letech veliký kus poctivé a obětavé práce a vybudovalo pevné základy, na kterých chceme stavět i do budoucna. Jmenujme zde alespoň Filipa Turečka, Lukáše Klímu či z nastupující generace Tomáše Soukupa.

Sportovní vizitka

Oddíl házené je jedním z několika oddílů a odborů Tělovýchovné jednoty Lokomotiva Plzeň, počtem svých členů jedné z největších tělovýchovných jednot západočeského kraje. Svojí rozsáhlou činností výraznou měrou přispívá k výchově mladé generace. V řadách Lokomotivy Plzeň vyrostla celá řada reprezentantů ČR a mnoho vynikajících sportovců ve všech výkonnostních úrovních. Současná družstva oddílu házené navazují na významnou tradici mužské házené Lokomotivy Plzeň, která je starší než 70 let. Počínaje svými začátky v TPK Star Plzeň a dále již pak pod jménem Lokomotiva i na účast v nejvyšší republikové soutěži – I.lize v letech 1965 - 1966. V řadách členů našeho oddílu působili v průběhu let hráči vysokých kvalit, z nichž jmenujme alespoň v minulosti jednoho z nejlepších házenkářů světa – pana Václava Ereta.

Nastupující hráčská generace usiluje být důstojným nositelem těchto tradic.

 • oddíl házené TJ Lokomotiva – ‾A“ družstvo mužů – se stalo prioritním družstvem plzeňského a karlovarského kraje.

 • cílem tohoto družstva je stálá účast v Extralize házené mužů. Jedná se nejvyšší soutěž v rámci ČR.

 • v této soutěži stabilizovat svoji pozici a působit zde v důstojné roli.

 • splněním uvedeného cíle bude pro celou západočeskou oblast zachován bezprostřední kontakt s vrcholovou házenou.

 • nejedná se však pouze o toto družstvo. Oddíl házené TJ Lokomotiva Plzeň se totiž stal subjektem, na kterém je závislá i budoucnost mládežnické házené v rámci Západočeského oblastního svazu házené.

 • jedná se o další působení Sportovních házenkářských tříd – kategorie žáci a Sportovního centra mládeže – kategorie dorostu. Zachování těchto středisek v Plzni je Českým svazem házené podmíněno bezprostřední návazností na družstvo mužů působící ve vrcholové házené. Výsledky naší práce nás tak v podstatě postavily do pozice zachránce házené v západočeském regionu. Tyto skutečnosti vnímá náš oddíl jako velice zodpovědné a náročné poslání. Bezesporu se jedná o odvážné úkoly a cíle.

Kromě shora uvedených cílů, cítí vedení oddílu házené TJ Lokomotiva Plzeň i odpovědnost zajistit bezproblémový chod svých dalších družstev. Jedná se o:

 • "rezervu" tedy družstvo startující v II. lize mužů. V současné době tuto úlohu velmi dobře plní družstvo staršího dorostu SCM. Cíl tohoto družstva je zřejmý. Z pohledu hráčské rezervy pro ‾A“ vytvářet zdravou konkurenci celé mužské hráčské základny.

 • zároveň toto družstvo bude prubířským kamenem při přechodu hráčů z dorosteneckých do mužských kategorií.

 • mini, mladší a starší žáci - naši nejmladší. Ti si v soutěžích řízených Oblastním svazem házené vytvářejí vztah k pravidelnému sportování a seznamují se se základy házené. Cílem těchto družstev je především zvládnutí všeobecné obratnosti, na kterou bude postupně navazovat specializovanáházenkářská průprava.

 • Zde v současné době probíhají jednání s házenkářským oddílem SSK Talent 90 Plzeň, který má dlouhodobě výborné výsledky v práci s žákovskými kategoriemi. Forma těsné spolupráce je příslibem do dalších let.

 • u mládežnických družstev je zároveň nutné klást důraz na rozšíření členské základny a výchovu jejich členů k sportovně morálně volním vlastnostem. I zde se však odráží postavení házené ve společnosti jiných, ekonomicky silnějších sportů. Bez mládeže se nejen plzeňská, ale i česká házená neobejde. Pouze s kvalitní základnou lze dostat tento, kdysi tak úspěšný, sport vrátit zpět na výsluní.

Z uvedeného je zřejmé, že chceme navázat na osvědčené metody z předcházejících let a s ohledem na možnostmi dnešní doby vybudovat stabilní a silný plzeňský házenkářský klub. Chceme se vyvarovat pádům, kterými plzeňská házená v minulosti prošla.


Krátkodobé úspěchy nejsou smyslem naší práce. Věříme, že se nám podaří oživit tradici plzeňské házené, kterou tvořily všechny oddíly tohoto regionu. Škoda Plzeň a Kovopetrol Plzeň dosáhly na mety nejvyšší. Atraktivní herní pojetí našeho klubu bude jistě odměnou fanouškům, kteří nás v hojném počtu podpoří v Městské sportovní hale na Slovanech. Současně uděláme maximum pro získání zájmu veřejnosti, médií i sponzorů.

Dovolte, abychom Vás oslovili v souvislosti s rozvojem zmíněných sportovních aktivit plzeňského kraje. Rádi bychom Vám ve stručnosti seznámili Vás se základními možnostmi vzájemné spolupráce.

Možnosti spolupráce:

Je více než zřejmé, že pokud chceme zrealizovat svoje náročné cíle a udělat tak radost široké sportovní veřejnosti, musíme zajistit dostatek finančních prostředků. A to nejenom v jednorázové podobě, ale zejména na základě dlouhodobých vztahů. Jako zdroj inspirace uvádíme některé varianty vzájemné spolupráce, jejichž prostřednictvím lze dosáhnout oboustranné spokojenosti.

Hospodářské prostředí České republiky jasně dokazuje stírající se rozdíl mezi jednotlivými sférami společenských aktivit. Klasickým příkladem vzájemného prolínání doposud rozdílných činností je skloubení zájmů obchodních a výrobních společností se sportovními organizacemi. Jednou z možností propagace svého obchodního jména je popularizace prostřednictvím sportovního klubu. Je samozřejmé, že zmíněná symbióza je funkční pouze za předpokladu prospěšnosti zúčastněným partnerům.

Vedení oddílu házené TJ Lokomotiva Plzeň je přesvědčeno, že s ohledem na uvedené skutečnosti, je vhodným partnerem pro vzájemnou spolupráci. Věříme, že optimalizovanou formou smluvního vztahu lze efektivně využít vkladů jednotlivých stran. Oproti finančnímu či naturálnímu příspěvku bude smluvní partner důstojně prezentován.

TJ Lokomotiva Plzeň byla pověřena představiteli města správou Městské sportovní haly a jejím prostřednictvím se tak obchodním partnerům naskýtá vynikající možnost vlastní prezentace :

 1. Přímá reklama prostřednictvím oddílu házené
  propagace prostřednictvím reklamních panelů v největší západočeské sportovní hale – plzeňské Městské sportovní hale.

 2. Mediální reklama
  prostřednictvím našich partnerských veřejně sdělovacích médií

 3. Spojení jména sponzora se jménem oddílu házené
  začlenění jména dominantního partnera do oficielně registrovaného jména oddílu házené

 4. Poskytování protislužeb
  - zajištění pronájmu sportovišť v areálu TJ Lokomotiva Plzeň vč. sportovní haly
  - zajištění ubytování v ubytovně TJ Lokomotiva Plzeň


1. Oblast přímé reklamy ze strany oddílu házené:

Jedná se především o propagaci prostřednictvím reklamních panelů v největší západočeské sportovní hale – plzeňské Městské sportovní hale.


Obr. 1) Městská sportovní hala (vnitřní náhled, strana A)


Obr. 2) Městská sportovní hala (vnitřní náhled, strana A,D)


Obr. 3) Městská sportovní hala (vnitřní náhled, detail stran A)


Obr. 4) Městská sportovní hala (vnitřní náhled, detail strany D)

Atraktivnost těchto prostor je podržena faktem, že se jedná o zařízení stejného charakteru jakým je fotbalový stadion ve Štruncových sadech, zimní stadion, či plavecký bazén na Slovanech. V těchto zařízeních by prezentace subjektu, který chce seriózně působit v plzeňském regionu, jistě neměla chybět. V prostorách sportovní haly se uskutečňuje nejenom drtivá většina významných sportovní akcí, ale již tradičně je využívána i pro kulturní pořady velkého rozsahu.

V obdobném režimu lze umístit reklamní poutač v areálu TJ Lokomotiva Plzeň, kde se jeho umístění provádí po osobním výběru partnerem a s cenovou relací v závislosti na atraktivitě umístění. Jedná se o lokalitu připravované rekreační zóny Slovany s velkou návštěvností zejména občanů města Plzně a okolí.

Rovněž tak potisk sportovního vybavení hráčů je uznávanou reklamou sponzora. V tomto případě je konkrétní umístění a velikost loga partnera opět předmětem samostatného jednání. Ve svém důsledku to přináší prezentaci partnera při všech utkáních a to jak na úrovni regionu, tak i na celém území české republiky a při mezinárodních utkáních.

2. Oblast mediální reklamy:

Jistě se shodneme v názoru, že veřejně sdělovací média (tisk, rozhlas, televize a v neposlední řadě Internet) jsou a vždycky budou nástrojem s obrovským dopadem na reakce obyvatel. Z tohoto důvodu je bezpochybně vhodné využití těchto prostředků pro reklamu. Zde se naskýtá nepřeberné množství variant. Jednou z nich je patronát nad konkrétním utkáním. Konkrétního partnera jsme v případě navázání spolupráce připraveni prezentovat prostřednictvím :

 • zajištění reklamních spotů v regionálním vysílání televizního programu

 • umístění reklamních prostředků v prostorách Městské sportovní haly při televizních přenosech a zpravodajstvích v TV (regionální vysílání)

 • prezentace partnera moderátorem jednotlivých utkání

 • prezentace partnera v bulletinech vydávaných k jednotlivým utkáním

 • prezentace partnera na webových stránkách oddílu házené prostřednictvím zde umístěného obchodního loga s možností přechodu na jeho domovské stránky

3. Spojení jména sponzora se jménem oddílu házené:

Tato forma spolupráce je v časovém horizontu jednou z nejstabilnějších. Jedná o začlenění jména dominantního partnera do oficielně registrovaného jména oddílu házené a to v souladu se stanovami tělovýchovné jednoty. Tato varianta přináší finančnímu partnerovi oddílu házené stoprocentní garanci, že se jeho jméno bude pravidelně objevovat ve spojitosti s činností oddílu a to ve všech sdělovacích médiích. Jedná se zde o široké spektrum tiskovin, rozhlasového eventuelně televizního vysílání a rovněž tak prezentace na zmíněných webových stránkách oddílu a Českého svazu házené. Všechna tato média se vyznačují velkou sledovaností širokého spektra obyvatel s efektem popularizace takto prezentovaných subjektů.

4. Oblast poskytovaných protislužeb:

Tato oblast otvírá široký prostor pro uspokojení potřeb partnera našeho oddílu Služby jsou poskytovány ve špičkové kvalitě se zohledněním potřeb smluvního partnera. Ve své podstatě jsme schopni zprostředkovat velice rozmanité a specifické požadavky ať již prostřednictvím členů našeho oddílu nebo dalších smluvních partnerů. Pro bližší představu však zde uvádíme některé již osvědčené možnosti v součinnosti s mateřskou tělovýchovnou jednotou:

 • zajištění pronájmu sportovišť v areálu TJ Lokomotiva Plzeň vč. sportovní haly

 • zajištění ubytování v ubytovně TJ Lokomotiva Plzeň

Závěr:

Se sportovními výsledky družstev, ale i s dalšími zajímavostmi ze života našeho oddílu a kontaktními adresami se můžete seznámit na našich webových stránkách hazena.tjloko-plzen.cz Z tohoto informačního zdroje je možné čerpat i celou řadu dalších podrobností o činnosti a aktivitách našeho oddílu.

Vyjmenovali jsme zde pouze základní oblasti, kde je nutné udělat spoustu mravenčí každodenní práce. Věříme, že je stále dost v dobrém slova smyslu fanatiků, kteří pro házenou dělají a udělají maximum. S Vaší aktivní pomocí v jakékoliv oblasti, která nám usnadní zajistit každodenní chod oddílu, se nám smělé plány jistě podaří naplnit.informace v předchozích bodech mají alespoň rámcově posloužit Vám, sportovní přátelé a budoucí partneři našeho oddílu v orientaci, jaké oblasti spolupráce je možné využít. Pochopitelně, že obsah a formu, upřesníme při následujících schůzkách. Pokud se ztotožníme ve společném záměru, konkrétní řešení je pouze otázkou dohody. Těšíme se na vzájemnou spolupráci a jsme připraveni k dalším jednáním.

S pozdravem za oddíl házené TJ Lokomotiva Plzeň

předseda oddílu - Luboš Zoubek

Předchozí stránka: Fotografie 2006/2007
Další stránka: Historie - Osobnosti