Zprávy

15/07/20 Kategorie: Zprávy Autor: Vojtěch Šik

P. Chvalný oznámil Exekutivě ČSH svou rezignaci na funkci prezidenta ČSH a v krátkém projevu zdůvodnil svoje rozhodnutí. Na základě této informace se ostatní členové Exekutivy rozhodli rovněž skončit ve svých funkcích, přičemž někteří z nich svůj úmysl oznámili již na předchozím jednání Exekutivy. Z těchto důvodů bude uvažovaná Konference ČSH svolána jako volební. 

Termín volební Konference ČSH byl stanoven na 7. listopadu 2020 v Brně. P. Chvalný požádá o mimořádné jednání Rady ČSH, na kterém objasní důvody rozhodnutí uspořádat volební konferenci a zkonzultuje způsob navrhování kandidátů a způsob volby členů Exekutivy, OK a KK. Exekutiva ČSH znovu zváží text navrhovaných Stanov ČSH, které by měly být předloženy na jednání Konference ČSH. Usnesení: Exekutiva ČSH svolává volební Konferenci ČSH na 07. 11. 2020 do Brna. Na této konferenci odstoupí celá Exekutiva ČSH včetně prezidenta ČSH. Dokumenty potřebné na Konferenci ČSH připraví sekretariát ČSH ve spolupráci s ostatními členy Exekutivy ČSH a prezidentem ČSH.

 

06/05/20 Kategorie: Sezóna 2019/2020 Autor: Vojtěch Šik
Vážení,
 
žádám a vyzývám Vás k seznámení se s přiloženými materiály a videoprezentací nového informačního systému v odkazu níže.
29/03/20 Kategorie: Zprávy Autor: Vojtěch Šik

Vážení,

oznamujeme vám, že vzhledem k situaci v ČR Plzeňský krajský svaz házené ruší jarní část soutěže ZČ ligy mužů v celém rozsahu.

Zároveň anuluje a ukončuje celý soutěžní ročník 2019-2020 pro všechny soutěže žactva a mužů organizovaných PKSH.

Věříme, že se všichni ve zdraví setkáme v novém soutěžním ročníku 2020-2021.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Milan Hájek – předseda PKSH

 

28/03/20 Kategorie: Zprávy Autor: Vojtěch Šik

Více informací: odkaz na stránky ČSH.  

12/03/20 Kategorie: Sezóna 2019/2020 Autor: Vojtěch Šik

Vláda vyhlásila nouzový stav v zemi. Platit začal od 12.3.2020 od 14:00 po dobu 30 dnů.

Od pátku 13.3.2020 se od 6:00 také plošně zakazují veškeré akce, které přesahují počet 30 osob.

Opatření se vztahuje na kulturní, sportovní,náboženské akce, slavnosti, poutě, přehlídky, trhy a další

akce.  Zakazuje se také pobyt v restauracích a hospodách mezi 20:00–6:00 hodinou a posilovnách. 

19/12/19 Kategorie: Sezóna 2019/2020 Autor: Vojtěch Šik

Oddíl házené TJ Lokomotiva Plzeň z.s. přeje všem svým příznivcům vše dobré nejenom na Vánoce, ale i v celém nadcházejícím roce 2020.
 

15/12/19 Kategorie: Zprávy Autor: Vojtěch Šik
Konference ČSH jednala v Olomouci. Bližší informace:   zde
09/12/19 Kategorie: Sezóna 2019/2020 Autor: Vojtěch Šik
20/11/19 Kategorie: Sezóna 2019/2020 Autor: Vojtěch Šik
Český svaz házené zve delegáty všech členských klubů ČSH na jednání Konference ČSH, které se uskuteční v sobotu 14. prosince 2019 v Olomouci. Podrobnosti   zde.
28/08/19 Kategorie: Sezóna 2019/2020 Autor: Vojtěch Šik

Vážení přátelé,

vedle dosud platných registračních průkazů v podobě karet Alive budou pro nadcházející sezónu vydávány registrační průkazy v nové podobě. 

Vzhledem k ukončení spolupráce se společností GTS Alive a tedy i ukončení možnosti výroby benefitních karet pro házenkářské hnutí bylo zapotřebí nalézt náhradní variantu pro registrační průkazy našich členů. Registrační karty Alive jsou nadále platné do vypršení data jejich platnosti, ale pouze jako registrační průkazy, nikoliv jako benefitní či slevové karty. Nově vydávané registrační karty mají jinou podobu, vyjma licenčního čísla Alive ale obsahují totožné údaje jako karta původní, pouze v mírně odlišném rozložení jednotlivých polí. V oběhu se tedy nyní budou pohybovat karty původní, jejichž platnost tímto nekončí - jak již bylo zmíněno, karty nebude možné využívat jakožto slevové karty, jako registrační průkaz (v případě správné platnosti RP) budou karty sloužit i nadále. Zároveň však tedy do oběhu již nyní proudí také karty nové, o jejíž podobě si můžete udělat představu níže.

Odběr zpráv formou RSS kanálu: RSS Newsfeed

Další stránka: Sezóna 2019/2020