Sezóna 2010/2011

|1|
23/05/11 Kategorie: Sezóna 2010/2011 Autor: Vojtěch Šik
Rada Českého svazu házené na základě schválených stanov svolává jednání konference Českého svazu házené. Tato pozvánka je určena všem klubům registrovaným v Českém svazu házené.

Termín konání konference ČSH stanovila svým usnesením Rada ČSH na sobotu 11. června 2011 od 10.00hod. Místo konání konference bylo stanoveno v hotelu Top Hotel Praha, Blažimská 1781, 149 00 Praha 4.

23/05/11 Kategorie: Sezóna 2010/2011 Autor: Vojtěch Šik
Tak jak jsme vás informovali na našich stránkách v článku z 12. dubna, projednávala Rada Českého svazu házené na svém květnovém zasedání novelu Přestupního řádu ČSH a novelu Soutěžního řádu ČSH.
Nové verze těchto řádů vejdou v platnost počínaje novou sezónou, tj. od 1. července 2011. Momentálně jsou k nahlédnutí v souborech ke stažení --) dokumenty Legislativní komise --) sezóna 2010/2011:

Soutěžní řád naleznete       zde,
Přestupní řád naleznete      zde.

Od 1. července 2011, kdy oba řády vstupují v platnost, pak budou ve složce Legislativa --) Řády a směrnice.

23/05/11 Kategorie: Sezóna 2010/2011 Autor: Vojtěch Šik
Od 11.4.2011 bude spuštěn zkušební provoz nového modulu systému handball.net, ve kterém již úspěšně fungují moduly jako je Matrika nebo Soutěže. Více informací najdete v článku.

Nový modul bude v systému handball.net veden pod názvem Interní komunikace a bude pracovat na principu datových schránek. Zkušební provoz tohoto nového modulu bude probíhat do konce této sezóny s tím, že od sezóny 2011/2012 by měl být již právoplatným způsobem komunikace.

Jedná se o komunikaci směrem od ČSH, resp. OSH, ke klubům sdruženým v Českém svazu házené. Jeho snahou je postupné odbourání zasílání většiny dokumentů směrem k oddílům prostřednictvím klasické nebo elektronické pošty. Všechny důležité informace se tak dostanou přímo ke klubovým redaktorům, kteří mají přístup ke schránce klubu.

Jednat se bude např. o informace zasílané ze Soutěžní komise, z Komise reprezentační, Trenérsko-metodické atd.

18/12/10 Kategorie: Sezóna 2010/2011 Autor: Vojtěch Šik

Vážení sportovní přátelé,

dovolte, abych Vám v těchto posledních dnech roku 2010 poděkoval za Vaši přízeň. Ti z Vás, kteří sledujete plzeňské házenkářské dění, velmi dobře víte, že rok 2010 byl pro náš oddíl rokem velkých změn. Není předmětem tohoto příspěvku uvádět jejich podrobnou rekapitulaci. Byly to pro nejvěrnější členy oddílu opravdu zásadní změny a nelehké rozhodování. Věříme však, že se nám podařilo oddíl zachovat, byť v minimalistickém rozsahu. Stejně tak věříme, že se nám v letech dalších podaří oddíl výrazně oživit. To je úkol zejména pro jeho mladé členy.

Děkujeme Vám Všem, kteří jste zůstali v srdci lokomotiváky, a přejeme Vám v osobním i pracovním životě úspěšný rok 2011.

18/12/10 Kategorie: Sezóna 2010/2011 Autor: Vojtěch Šik

Dne 17.12.2010 uspořádal oddíl házené TJ Lokomotiva Plzeň Vánoční besídku pro své členy a blízké příznivce. Tato se již tradičně uskutečnila v restauraci Lokotka a také již tradičně proběhla v přátelském duchu. Tentokráte byla inspirována 80.léty minulého století a tak jsme mohli vidět mnohé módní kreace. Některé byly opravdu povedené a dotažené ve všech detailech.

Děkujeme všem zúčastněným za účast. Věřím, že malá fotogalerie Vám přiblíží neopakovatelnou atmosféru a lačně se budete na faceboku pídit po dalších snímcích.

Opět však jedna tradiční slabina. Slabá účast hráčů mladé generace, kteří stále nejsou schopni pochopit, že společnými zážitky z akcí podobného charakteru se vytváří týmový duch.

Několik fotografií naleznete v záložce fotogalerie.

15/12/10 Kategorie: Sezóna 2010/2011 Autor: Vojtěch Šik
Pravověrní členové a příznivci oddílu házené TJ Lokomotiva Plzeň se 14.12. tohoto roku divadelního představení. V divadle Pluto byli svědky vystoupení Divadelního souboru Břežany. "Dávali komediální kus" ze současného zdravotnického prostředí. Všichni aktéři představení se svých rolí zhostili s velikou dávku nadšení a odhodlání. Toto nasazení dokázalo překonat i několik drobných nepřesností. Herci i diváci se velmi dobře bavili. O kvalitě vystoupení svědčí i beznadějně vyprodaný sál. Již nyní se všichni těší na další představení.
02/09/10 Kategorie: Sezóna 2010/2011 Autor: Vojtěch Šik

Oddíl házené TJ Lokomotiva Plzeň pořádá nábor nových házenkářů.

Více informací zde:

29/07/10 Kategorie: Sezóna 2010/2011 Autor: Vojtěch Šik

Zájemci o zlepšení fyzické kondice mohou využít příležitost :

2.8.2010 -     19:00 hod.     běžecká průprava v okolí Boleveckého rybníka

3.8.2010 -     19:00 hod.     běžecká průprava v okolí Boleveckého rybníka

4.8.2010 -     18:00 hod.     kopaná v areálu TJ Lokomotiva Plzeň

5.8.2010 -     19:00 hod.     běžecká průprava v okolí Boleveckého rybníka

6.8.2010 -     19:00 hod.     běžecká průprava v okolí Boleveckého rybníka

|1|