Zprávy

03/08/09 Kategorie: Zprávy Autor: Vojtěch Šik
Premiéra obnoveného házenkářského B týmu plzeňské Lokomotivy ve druhé lize se kvapem blíží. Velmi dobře si to uvědomují také samotní hráči, a proto tento týden zahájili přípravu na sezonu, která začíná o prvním zářijovém víkendu.

31/07/09 Kategorie: Zprávy Autor: Vojtěch Šik

Všem zainteresovaným podáváme tímto informaci o termínech a místě tréninků pro nadcházející období :

24/07/09 Kategorie: Zprávy Autor: Vojtěch Šik

Český svaz házené upozorňuje všechny čtenáře, kteří jsou příznivci internetové adresy www.chf.cz, že k poslednímu červencovému dni přestanou být aktualizované současné internetové stránky svazu. Zároveň se od 1.srpna můžete těšit na stránky zbrusu nové, které na stejné adrese přinesou nejen novou grafiku, novou strukturu, více informací, ale i některé zajímavé novinky.

18/07/09 Kategorie: Zprávy Autor: Vojtěch Šik

V pátek 17.7.2009 se uskutečnil Aktiv oddílů Západočeské oblasti. 

Předseda oblastního svazu pan Jaroslav Krafka přednesl informace z Volební konference ČSH ( viz. předcházející články ). Účastnci aktivu byli rovněž seznámeni s novinkami v komunikaci mezi Českým svazem házené a jednotlivými oddíly. Tato bude nadále probíhat výhradně v elektronické podobě a to prostřednictvím avizovaného projektu Handball.net. Výjimku tvoří pouze registrování nových členů a přestupy členů ČSH.

18/07/09 Kategorie: Zprávy Autor: Vojtěch Šik
Všem příznivcům oddílu házené TJ Lokomotiva Plzeň oznamujeme, že dne 25.7.2009 ve 13: 30 vstoupí na plzeňské radnici do stavu manželského Libor Junek. Věříme, že tento krok bude namířen správným směrem ke spokojenosti obou zúčastněných. Gratulujeme.
18/07/09 Kategorie: Zprávy Autor: Vojtěch Šik
S ohledem na spuštění systému Handball.net se od následujícího soutěžního ročníku 2009/2010 mění systém výběru a kontroly individuálního startovného. Vzhledem k tomu, že by případné chyby mohly mít vážné dopady na soutěže a jejich výsledky, přečtěte si, prosím, tento návod.

Článek je primárně určen pro klubové redaktory, ale týká se vás všech!

Ty kluby, které doposud braly Handball.net jenom jako prázdný pojem, jako něco nedůležitého a nepotřebného, se s ním musí naučit rychle pracovat. Handball.net se stane nedílnou součástí činnosti klubů. A bude to právě v oblasti individuálního startovného.

18/07/09 Kategorie: Zprávy Autor: Vojtěch Šik

V sobotu 27.6.2009 proběhla v Brně, v hotelu Holiday Inn, konference Českého svazu házené. Tajným hlasováním na ní byli zvoleni předseda ČSH, členové výboru ČSH, předsedové odborných komisí i členové revizní kontrolní komise svazu.

16/06/09 Kategorie: Zprávy Autor: Vojtěch Šik

Soutěžní ročník 2009 / 2010 bude ve II. Lize Jihozápadní Čechy obohacen o staronového účastníka. Stává se jím „B" družstvo mužů našeho oddílu házené TJ Lokomotiva Plzeň. Historicky navazuje na tzv. „Juniorku", která v uplynulých soutěžních ročnících byla rovněž účastníkem II. Ligy. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se v průběhu doby podíleli na činnosti tohoto družstva. Mnohdy byli nuceni překonávat celou řadu obtíží, ale vytrvali a soutěž dohráli se ctí. Děkujeme. Zároveň považujeme tuto kapitolu za uzavřenou.

Nové „Béčko" je vytvářeno na principu vzájemné spolupráce a zodpovědnosti za jeho další vývoj. Budou to v amatérských podmínkách právě hráči, kteří budou odpovědni za všechny záležitosti spojené s korektním chodem družstva. Vzájemná komunikace je prvotní podmínkou. Vzhledem k mladému hráčskému kádru a zcela novému trenérskému vedení očekáváme progresivní jednání. Všichni členové se musí ztotožnit se skutečností, že tak, jak si budou družstvo vytvářet, tolik radosti jim přinese.

Věříme, že uvedený krok pomůže vzkřísit soudržnost hráčů s mateřskou tělovýchovnou jednotou a budou opět hrdí, že jsou členy Lokomotivy Plzeň.

03/06/09 Kategorie: Zprávy Autor: Vojtěch Šik
Na konci června proběhne v Brně Konference Českého svazu házené. Delegáti budou hodnotit uplynulé volební období, budou volit nové vedení Českého svazu házené na období 2009 - 2013.

 

Na konci června proběhne v Brně Konference Českého svazu házené. Delegáti budou hodnotit uplynulé volební období, budou volit nové vedení Českého svazu házené na období 2009-2013 a budou projednávat novelu Stanov ČSH.

21/04/09 Kategorie: Zprávy Autor: Vojtěch Šik


Autor Článku: Ing. Jaroslav Chvalný, předseda ČSH

 

V poslední době se v naší házenkářské obci diskutuje o výměně registračních průkazů. Zda je to nutné, proč musí kluby platit za výměnu apod. Proto jsem se rozhodl napsat několik postřehů o některých aspektech této změny a nejen o ní.

 


Odběr zpráv formou RSS kanálu: RSS Newsfeed

Další stránka: Sezóna 2019/2020