Zprávy

SCM Lokomotiva Plzeň

08/09/08 Kategorie: Sezóna 2008/2009 Autor: Pavel Čejka
Zásady činnosti péče o talentovanou mládež v ČSH

Zásady činnosti sportovních center mládeže

VV ČSH na základě svého rozhodnutí určil 4 kluby sdružené v ČSH s chlapeckou složkou kluby (HCB Karviná, HC Zubří, Lokomotiva Plzeň a HC Dukla Praha) a 3 kluby sdružené v ČSH s dívčí složkou (DHK Zora Olomouc, HC Zlín a DHC Slavia Praha), kterým přidělil statut „sportovní centrum mládeže“

Výše jmenované kluby získávají statut SCM na 4 roky od 1.9.2008 do 31.12.2012.

Základním smyslem činnosti klubů se statutem SCM je péče o talentované jedince. Členem SCM se může stát člen ČSH s hráčskou licencí, který prokazuje výjimečné předpoklady pro vrcholový sport. Každý klub určí 15 talentovaných hráčů za členy SCM. Členové SCM mohou být hráči v kategorii mladšího dorostu nebo staršího dorostu, přičemž z celkového počtu 15 členů SCM alespoň 5 členů SCM musí být ve věkové kategorii mladšího dorostu a alespoň 5 členů musí být ve věkové kategorii staršího dorostu

Jmenovitý seznam členů SCM platný pro příslušný soutěžní ročník předkládá klub odborné komisi prostřednictvím trenéra-manažera nejpozději do 31.8.

O zařazení hráče jako člena SCM rozhodne odborná komise VV ČSH. V opodstatněných případech může vedoucí trenér-manažer písemně navrhnout ČSH vyřazení člena SCM s okamžitou platností, včetně udání důvodů, které k vyřazení vedou. ČSH k předloženému návrhu vydá písemné stanovisko. V případě, že člen SCM odmítne reprezentovat, je bez dalšího vyřazen ze seznamu členů SCM klubu.

VV ČSH má zájem na každodenní systematické péči o talentované hráče. Proto zřizuje v rámci tohoto systému funkci trenér-manažer. Trenér-manažer je ve čtyřletém smluvním vztahu ČSH jako OSVČ .

Trenér-manažer musí být v době jmenování držitelem trenérské licence A nebo A+.

Náplní práce trenéra-manažera je péče o komplexní rozvoj osobnosti člena SCM v příslušném klubu se statutem SCM. Pečuje zejména nejen o jeho kondiční připravenost, rozvoj herních dovedností a zdravotní stav, ale stará se o i jeho zázemí jako studium, ubytování, dodržování životosprávy.

Náplní trenéra-manažera je zároveň plnění úkolů v oblasti zajištění státní reprezentace v házené a lektorské činnosti podle pokynů odborných komisí ČSH. Trenér-manažer nesmí odmítnout místo v realizačním týmu jednoho z reprezentačních družstev příslušné složky a vykonávat funkci podle legislativních předpisů ČSH. Trenér-manažer je povinen provádět lektorskou činnost dle pokynů odborné komise ČSH.

Seznam vybraných 15 talentovaných hráčů SCM Lokomotiva Plzeň.

Linhart Petr ročník 1990

Vinkelhőfer Petr 1990

Květoň Karel 1990

Mezek Pavel 1990

Jedlička Jiří 1990

Škvařil Milan 1992         Král Martin 1993

Hurt Lukáš 1992            Touš Petr 1993

Strýc Adam 1992           Sláma Petr 1993

Vainer Patrik 1992         Langer Adam 1993

Fronk Daniel 1992        Tonar Michal 1993

Pavel Čejka –předseda Komise talentované mládeže ČSH a trenér-manažer SCM Loko Plzeň

Další stránka: Sezóna 2019/2020