Zprávy

Slovo závěrem

23/12/07 Kategorie: Zprávy Autor: Vojtěch Šik
Vážení sportovní přátelé,


dovolte, abych se u příležitosti ukončení mojí činnosti ve funkci předsedy oddílu házené
ohlédl zpět a pokusil se několika větami zrekapitulovat uplynulé období a snad i jednu etapu v životě oddílu.
Rozhodnutí, předat štafetu vedení oddílu, nebylo pro mne lehké, přece jenom jsem oddílu věnoval část svého života, a tak je ve mně pochopitelně trocha nostalgie.
V poslední době však cítím, že oddíl házené potřebuje určité změny a reorganizaci. Vedení oddílu vyžaduje moderní – manažerský přístup. Ten mě není zcela vlastní a já nechci oddíl brzdit v dalším rozvoji.
Za dobu mého působení se udála celá řada významných změn. Samozřejmě, některé věci se povedly, u některých cítím nedostatky. Byli jsme i svědky ukončení činnosti celé řady házenkářských oddílů a družstev - to bylo vždy smutné. Domnívám se, že dnes máme konsolidovaný a stabilní oddíl.

Dovolte, abych touto cestou poděkoval alespoň několika jeho členům, jejichž práce si velice vážím. Činnost každého oddílu je z vnějšího pohledu vždy hodnocena podle prvního družstva dospělé složky, v našem případě mužské. Zde bych chtěl vyzdvihnout úlohu Ing. Róberta Mička. Byl to právě Róbert, kdo v době největšího úpadku „vydupal“ ze země a prachu trosky mužů, udělal z nich družstvo které pak dovedl až do I. Ligy. Ať už jsou názory na Róbertovu činnost jakkoliv kontroverzní, nezapomeňme, jak obrovský kus práce pro lokomotiváckou házenou odvedl.

Na druhém pólu, ale pouze co se věkových kategorií týče, jsou naši nejmladší – žáci. Zde již několik let působí paní Alena Osuská. Málokdo si uvědomuje jak veliký kus práce již odvedla a já doufám, že ještě odvede. Po úmrtí trenéra mládeže Ivo Karla – kamaráda a spoluhráče – to byla právě Alena, kdo na sebe převzal všechny povinnosti okolo žákovských družstev. Stejně tak je vůdčí osobností v zajištění zápasů prvního družstva mužů co se týče zápisů a časomíry.

I v dorostenecké kategorii se náš oddíl může pochlubit velmi slušnou úrovní družstev. Na základě dobré práce oddílu jsme byli pověřeni ČSH provozováním Sportovního centra mládeže, které jsme převzali od zaniknuvšího HSC Plzeň. I přes moje zásadní názorové neshody s vedením SCM, rád konstatuji, že ve prospěch mládežnické házené odvádí veliký kus práce.
Třebaže v rámci oddílu působí v mužské kategorii ještě družstva „B“ a „C“, nejsledovanější bude vždy již zmíněné první družstvo mužů. Po letech skromných, přichází etapa vzrůstu. Alespoň jsem o tom osobně přesvědčen. O tento trend se již velikou měrou zasloužil pan Luboš Zoubek. Je to právě on, komu chci poděkovat za podporu v posledních letech. Věřím, že jako nový předseda oddílu házené dokáže posunout oddíl o kus dopředu a vzhůru. Ve spolupráci s obměněným kádrem Extraligového družstva se mu to jistě povede. Upřímně mu úspěch přeji.

Omlouvám se všem, které jsem nezmínil. Pochopitelně je chod oddílu postaven na práci všech jeho členů. Všem patří můj dík za dosavadní spolupráci a přeji Vám mnoho úspěchů v další činnosti.

Vojtěch Šik st.

Další stránka: Sezóna 2019/2020