Zprávy

Rezignace prezidenta ČSH a členů Exekutivy ČSH

15/07/20 Kategorie: Zprávy Autor: Vojtěch Šik

P. Chvalný oznámil Exekutivě ČSH svou rezignaci na funkci prezidenta ČSH a v krátkém projevu zdůvodnil svoje rozhodnutí. Na základě této informace se ostatní členové Exekutivy rozhodli rovněž skončit ve svých funkcích, přičemž někteří z nich svůj úmysl oznámili již na předchozím jednání Exekutivy. Z těchto důvodů bude uvažovaná Konference ČSH svolána jako volební. 

Termín volební Konference ČSH byl stanoven na 7. listopadu 2020 v Brně. P. Chvalný požádá o mimořádné jednání Rady ČSH, na kterém objasní důvody rozhodnutí uspořádat volební konferenci a zkonzultuje způsob navrhování kandidátů a způsob volby členů Exekutivy, OK a KK. Exekutiva ČSH znovu zváží text navrhovaných Stanov ČSH, které by měly být předloženy na jednání Konference ČSH. Usnesení: Exekutiva ČSH svolává volební Konferenci ČSH na 07. 11. 2020 do Brna. Na této konferenci odstoupí celá Exekutiva ČSH včetně prezidenta ČSH. Dokumenty potřebné na Konferenci ČSH připraví sekretariát ČSH ve spolupráci s ostatními členy Exekutivy ČSH a prezidentem ČSH.

 

Rezignace prezidenta ČSH a členů Exekutivy ČSH
Další stránka: Sezóna 2019/2020