Zprávy

Školení trenérů licence "B"

03/08/12 Kategorie: Zprávy Autor: Vojtěch Šik

 

Český svaz házené pořádá školení trenérů licence „B“ v následujících termínech:

Obecná část: Univerzita Karlova v Praze, FTVS, 14. – 16. 9. a 28. – 30. 9. 2012

Specializovaná část: Sportovní areál Hostivice – Břve 2. – 6. 10. 2012

Závěrečné zkoušky s obhajobou písemné práce: leden 2013

 

V obecné části budou účastníci rozděleni do skupiny s maturitou a do skupiny bez maturity. Přihláška na školení musí být tedy doložena ověřenou kopií maturitního vysvědčení (není možné odevzdat fotokopii či originál).

Přihlášky s potvrzením oddílu a přesnou kontaktní adresou uchazeče (včetně mailové adresy a telefonu) je třeba zaslat do 15.srpna 2012 na sekretariát Českého svazu házené.

 

 

 

Platbu za školení ve výši 7500,- Kč je třeba uhradit na účet ČSH – 1730408504/0600 var. symbol 702 do 24. srpna 2012.

Platba obsahuje:

-          náklady na výuku obecné části (včetně studijního materiálu)

-          náklady na výuku ve specializované části

-          ubytování a stravování během specializované části

Platba neobsahuje:

-          ubytování a stravování během obecné části

-          jízdné na jednotlivé části

Posluchačům nebude poskytována refundace ušlé mzdy!

 

Školení licence „B“ v tomto roce je organizováno přednostně pro zájemce z oblasti Čech. Pro Moravu je plánováno školení v roce 2013.

 V případě, že některý oddíl vysílá více zájemců, je třeba, aby stanovil jejich pořadí (k tomu bude přihlédnuto, jestliže počet přihlášených bude vyšší než 35 osob).

 

Absolventi celého školení mohou obdržet osvědčení pro živnostenský úřad.

 

V případě dalších dotazů se neváhejte obrátit na sl. Petru Vozobulovou - mladez@chf.cz

  

PaedDr. Martin Tůma, PhD.

předseda TMK ČSH

 

Další stránka: Sezóna 2019/2020