Zprávy

Konference Českého svazu házené

23/05/11 Kategorie: Sezóna 2010/2011 Autor: Vojtěch Šik
Rada Českého svazu házené na základě schválených stanov svolává jednání konference Českého svazu házené. Tato pozvánka je určena všem klubům registrovaným v Českém svazu házené.

Termín konání konference ČSH stanovila svým usnesením Rada ČSH na sobotu 11. června 2011 od 10.00hod. Místo konání konference bylo stanoveno v hotelu Top Hotel Praha, Blažimská 1781, 149 00 Praha 4.

Prezence
Právo zastoupení na konferenci Českého svazu házené (dále jen konference) má každý klub registrovaný na základě stanov Českého svazu házené. Klub má právo vyslat na konferenci jednoho zástupce - registrovaného člena daného subjektu, který disponuje po dobu svojí osobní přítomnosti 1 hlasem rozhodujícím, který je dále nepřenositelný.
Každý vyslaný zástupce klubu je povinen při své osobní prezentaci na konferenci předložit mandát ve formě úplně vyplněného delegačního lístku, originálně číslovaného a s razítkem Českého svazu házené na zadní straně a svůj platný registrační průkaz.
Účastníci konference se mohou prezentovat v den konání konference od 9,00 hod. přímo v místě konání.
Účastníky konference s hlasem poradním jsou stávající prezident Českého svazu házené, členové Exekutivy Českého svazu házené, členové Rady ČSH a předseda kontrolní a revizní komise, pokud již nejsou delegováni klubem jako delegáti s hlasem rozhodujícím.
Další stránka: Sezóna 2019/2020