Sezóna 2010/2011

Novela Přestupního a Soutěžního řádu

23/05/11 Kategorie: Sezóna 2010/2011 Autor: Vojtěch Šik
Tak jak jsme vás informovali na našich stránkách v článku z 12. dubna, projednávala Rada Českého svazu házené na svém květnovém zasedání novelu Přestupního řádu ČSH a novelu Soutěžního řádu ČSH.
Nové verze těchto řádů vejdou v platnost počínaje novou sezónou, tj. od 1. července 2011. Momentálně jsou k nahlédnutí v souborech ke stažení --) dokumenty Legislativní komise --) sezóna 2010/2011:

Soutěžní řád naleznete       zde,
Přestupní řád naleznete      zde.

Od 1. července 2011, kdy oba řády vstupují v platnost, pak budou ve složce Legislativa --) Řády a směrnice.

Průvodní dopis Legislativní komise k novelám obou řádů

Rada ČSH na svém zasedání dne 7. 5. 2011 schválila některé úpravy Řádů ČSH s platností od 1. 7. 2011.

PŘH.
Úpravy přestupního řádu házené se týkaly především části hostování. Rada na svém předchozím jednání schválila zadání - zapracovat institut „hostování" do PŘH jako účelný.
Nyní schválené hostování je výrazně vstřícnější a nabízí tři časové varianty, se zachovanými stávajícími vymezujícími faktory (věkově od mladšího dorostu výše neomezeně, z nižší soutěže do vyšší a max. 2 hostující hráči v utkání). (článek 4)
Možnosti v oblasti přestupů a limitovaných přestupů zůstaly nedotčené.
V této úpravě PŘH byly, především pro sjednocení termínových náležitostí přestupních řízení a pro zjednodušení, zavedeny dva přestupní termíny pro všechna přestupní řízení. (článek 1) Tato úprava bude mít další pozitivní dopad do soutěží - odpadnou termíny „Uzavření soutěží" a s tím související vymezení a povinnosti.
Přestože, mimo výše uvedené úpravy, zůstal PŘH obsahově úplně shodný s dosud platným, má ovšem novou formu - a proto je výhodné se pro bezproblémové použití seznámit s celou částí. (článek 1 až 10)

SŘH
Schválené minimální úpravy v soutěžním řádu házené vyplynuly především z potřeby formulativně zpřesnit ustanovení o soupiskách (článek 21 a 22) tak, aby byly jednoznačné.
Zavedením individuálního startovného a stávajícího způsobu placení a vyznačování pro jednotlivce si vyžádalo i doplnění SŘH - (článek 45) - „Trestání přestupků" o důsledky neplnění této povinnosti.


Ing. Ladislav Jakub
Legislativní úsek EXE ČSH