Zprávy

Členská schůze oddílu házené TJ Lokomotiva Plzeň

15/06/10 Kategorie: Zprávy Autor: Vojtěch Šik
Výbor oddílu házené TJ Lokomotiva Plzeň
se sídlem Úslavská 75, Plzeň, PSČ 326 00 ‚ IČO 40525724
v souladu se Stanovami TJ Lokomotiva Plzeň čl. V. svolává:

Členskou schůzi oddílu házené TJ Lokomotiva Plzeň

Termín konání: středa 23.6.2010, začátek 19:00 hod.
Místo konání: vnitřní prostory Městské sportovní haly - V.I.P., Úslavská 75, Plzeň

 

Program jednání:

1. Zahájení, seznámení se a doplnění programu schůze
2. Volba mandátové a volební komise
3. Zpráva mandátové komise o počtu přítomných členů a usnášení schopnosti členské schůze
4. Zpráva výboru o stávající situaci a návrh na další působení oddílu házené
5. Diskuse
6. Hlasování
7. Zpráva volební komise
8. Usnesení členské schůze
9. Ukončení členské schůze


Členská schůze je usnášení schopná a s oprávněním přijímat rozhodnutí na základě účasti nadpoloviční většiny všech členů oddílu starších 18 let, kteří nejsou zbaveni práva hlasovat. K rozhodnutí je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny těchto členů.

za oddíl házené TJ Lokomotiva Plzeň
Vojtěch Šik st.

Další stránka: Sezóna 2019/2020