Zprávy

Odebrání statutu SCM

04/05/10 Kategorie: Zprávy Autor: Vojtěch Šik

Vybrané kapitoly z jednání Exekutivy ČSH
SCM Plzeň
Exekutiva ČSH se seznámila se stavem SCM Plzeň. Podle rozhodnutí Exekutivy ČSH byla s p. Habrem uzavřena smlouva na výkon funkce trenéra-manažera do 31.3.2010. Po té měl tuto funkci převzít podle údajů p. Šetlík jako úspěšný absolvent studia trenérské licence A. K této situaci však nedošlo, protože p. Šetlík studium nedokončil a je navíc stále aktivním hráčem Lokomotivy Plzeň.

S ohledem na tyto skutečnosti a rovněž s přihlédnutím, že organizační struktura Lokomotivy Plzeň jako klubu se statutem SCM stále nemá jasnou strukturu, rozhodla Exekutiva ČSH odebrat Lokomotivě Plzeň statut klubu SCM ke dni 30.6.2010 a v návaznosti na toto rozhodnutí prodloužit trenérovi-manažerovi p. Haberovi smlouvu do 30.6.2010.
Exekutiva ČSH rozhodla vypsat výběrové řízení pro kluby ČSH mužské složky na přidělení statutu SCM 1.9.2010 a to především s ohledem na skutečnost, že aktuálně není žádný čekatelský klub.
Za tímto účelem budou do 30.4.2010 na internetových stránkách ČSH zveřejněny podmínky výběrového řízení s tím, že uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je stanovena do 31.7.2010. Exekutiva ČSH vydá rozhodnutí do 31.8.2010.

Další stránka: Sezóna 2019/2020