Extraliga muži ČR (2007/2008)

Změny v Extraligovém družstvu

22/04/07 Kategorie: Extraliga muži ČR (2007/2008) Autor: Vojtěch Šik

Vážení sportovní a obchodní přátelé,
s potěšením můžeme konstatovat, že se oddílu házené TJ Lokomotiva Plzeň definitivně podařilo obhájit extraligovou příslušnost a tím i splnit sportovní cíl, který si hráči i celý realizační tým před sezonou 2006/2007 vytýčili!
Vzhledem k amatérským podmínkám družstva - finančnímu rozpočtu, úzkému kádru hráčů a možnostech materiálního zabezpečení jsme splnili cíl pro tento soutěžní ročník a tím se podařilo pro plzeňský a karlovarský kraj udržet nejvyšší házenkářskou soutěž v rámci celé ČR!!!
Oceněním tohoto úspěchu, ale zejména dlouhodobé dobré práce oddílu házené je skutečnost, že Český svaz házené pověřil TJ Lokomotiva Plzeň i nadále provozováním Sportovního centra mládeže tj. výchovou mládežnických družstev na nejvyšší úrovni.

Tyto skutečnosti jsou jistě významným uznáním, ovšem současně jsou i velkým závazkem do budoucna. TJ Lokomotiva Plzeň si je vědoma, že je nutné klást si pro další soutěžní ročníky vyšší cíle. Zde je nutné uvědomit si, že za stávajících podmínek a možností je další rozvoj a vývoj jen vzdáleným snem. Pokud chceme plzeňskou házenou vrátit mezi přední celky České republiky, je nutné provést několik výrazných změn.

Přestože vnímáme všechna družstva oddílu jako jeden celek, nejsledovanějším je vždy první družstvo mužů. Dovolte tedy, abychom Vás ve stručnosti seznámili se změnami, které připravujeme u tohoto družstva :
- dochází k výraznému posílení trenérského kádru. Přichází Vladimír Haber. Házenkářská legenda československé a české házené. Hráč světové třídy a posléze i velice renomovaný trenér. Jako trenér dlouhodobě působil a působí ve vrcholové házené a to jak na klubové úrovni, tak i jako trenér reprezentace. Jsme přesvědčeni, že ve spolupráci se stávající trenérskou dvojicí – Milan Zeus a Vlastimil Hejcman – vytvoří tým, který posune družstvo Lokomotivy do vyšších pater Extraligové tabulky. Zároveň bude úkolem trenérů prvního družstva mužů ve spolupráci s trenéry ostatních složek sjednotit herní systém všech družstev oddílu.

 

 • ke změnám dochází i v hráčském kádru. Samozřejmě, že Lokomotiva vždy stavěla a i nadále bude stavět na vlastních odchovancích. Tím i naplňuje smysl a poslání již zmíněného Sportovního centra mládeže. Na straně druhé je však na této sportovní úrovni nutné i vhodně doplňovat kádr o hráče, kteří svojí výkonností a zkušenostmi dokáží realizovat záměry trenérů. Současně je to pro mladé hráče příležitost sportovního růstu vedle svých vzorů. Z chystaných posil zde uveďme alespoň Martina Šetlíka. Stejně tak v tomto případě se jedná o hráče ve své době světových kvalit. Je to právě Martin Šetlík, který svojí osobností a sportovním umem bude jednou z vůdčích osobností družstva.
 • probíhají však jednání o dalším posílení hráčského kádru. Osloveni byli hráči, kteří mají osobní vztah k plzeňské házené a tak věříme, že zdravá dávka patriotismu zde sehraje svoji roli. Vždyť jména Blecha, Král, Šik, Stehlík, Koranda jsou házenkářské sportovní veřejnosti dostatečně známá a rádi bychom je viděli v dresech Lokomotivy.
 • nezapomínejme však na ani na stávající hráčský kádr. Celé družstvo odvedlo v uplynulých letech veliký kus poctivé a obětavé práce a vybudovalo pevné základy, na kterých chceme stavět i do budoucna. Jmenujme zde alespoň Filipa Turečka, Lukáše Klímu či z nastupující generace Tomáše Soukupa.

Sportovní vizitka

Oddíl házené je jedním z několika oddílů a odborů Tělovýchovné jednoty Lokomotiva Plzeň, počtem svých členů jedné z největších tělovýchovných jednot západočeského kraje. Svojí rozsáhlou činností výraznou měrou přispívá k výchově mladé generace. V řadách Lokomotivy Plzeň vyrostla celá řada reprezentantů ČR a mnoho vynikajících sportovců ve všech výkonnostních úrovních. Současná družstva oddílu házené navazují na významnou tradici mužské házené Lokomotivy Plzeň, která je starší než 70 let. Počínaje svými začátky v TPK Star Plzeň a dále již pak pod jménem Lokomotiva i na účast v nejvyšší republikové soutěži – I.lize v letech 1965 - 1966. V řadách členů našeho oddílu působili v průběhu let hráči vysokých kvalit, z nichž jmenujme alespoň v minulosti jednoho z nejlepších házenkářů světa – pana Václava Ereta.
Nastupující hráčská generace usiluje být důstojným nositelem těchto tradic.

 • oddíl házené TJ Lokomotiva – ‾A“ družstvo mužů – se stalo prioritním družstvem plzeňského a karlovarského kraje.
 • cílem tohoto družstva je stálá účast v Extralize házené mužů. Jedná se nejvyšší soutěž v rámci ČR.
 • v této soutěži stabilizovat svoji pozici a působit zde v důstojné roli.
 • splněním uvedeného cíle bude pro celou západočeskou oblast zachován bezprostřední kontakt s vrcholovou házenou.
 • nejedná se však pouze o toto družstvo. Oddíl házené TJ Lokomotiva Plzeň se totiž stal subjektem, na kterém je závislá i budoucnost mládežnické házené v rámci Západočeského oblastního svazu házené.
 • jedná se o další působení Sportovních házenkářských tříd – kategorie žáci a Sportovního centra mládeže – kategorie dorostu. Zachování těchto středisek v Plzni je Českým svazem házené podmíněno bezprostřední návazností nadružstvo mužů působící ve vrcholové házené. Výsledky naší práce nás tak v podstatě postavily do pozice zachránceházené v západočeském regionu. Tyto skutečnosti vnímá náš oddíl jako velice zodpovědné a náročné poslání. Bezesporu se jedná o odvážné úkoly a cíle.


Kromě shora uvedených cílů, cítí vedení oddílu házené TJ Lokomotiva Plzeň i odpovědnost zajistit bezproblémový chod svých dalších družstev. Jedná se o :

 • ‾B“ družstvo mužů, které startuje v II. lize. Cíl tohoto družstva je zřejmý. Z pohledu hráčské rezervy pro ‾A“ vytvářet zdravou konkurenci celé mužské hráčské základny.
 • zároveň toto družstvo bude prubířským kamenem při přechodu hráčů z dorosteneckých do mužských kategorií.
 • mini, mladší a starší žáci - naši nejmladší. Ti si v soutěžích řízených Oblastním svazem házené vytvářejí vztah k pravidelnému sportování a seznamují se se základy házené. Cílem těchto družstev je především zvládnutí všeobecné obratnosti, na kterou bude postupně navazovat házenkářská průprava.
 • družstva dorostu, startující rovněž v nejvyšších soutěžích jsme již zmiňovali
 • u mládežnických družstev je zároveň nutné klást důraz na rozšíření členské základny a výchovu jejich členů k sportovně morálně volním vlastnostem. I zde se však odráží postavení házené ve společnosti jiných, ekonomicky silnějších sportů. Bez mládeže se nejen plzeňská, ale i česká házená neobejde. Pouze s kvalitní základnou lze dostat tento, kdysi tak úspěšný, sport vrátit zpět na výsluní.

Z uvedeného je zřejmé, že chceme navázat na osvědčené metody z předcházejících let a s ohledem na možnostmi dnešní doby vybudovat stabilní a silný plzeňský házenkářský klub. Chceme se vyvarovat pádům, kterými plzeňská házená v minulosti prošla. Krátkodobé úspěchy nejsou smyslem naší práce. Věříme, že se nám podaří oživit tradici plzeňské házené, kterou tvořily všechny oddíly tohoto regionu. Škoda Plzeň a Kovopetrol Plzeň dosáhly na mety nejvyšší. Atraktivní herní pojetí našeho klubu bude jistě odměnou fanouškům, kteří nás v hojném počtu podpoří v Městské sportovní hale na Slovanech. Současně uděláme maximum pro získání zájmu veřejnosti, médií i sponzorů.

Předchozí stránka: Sezóna 2007/2008