Zprávy

Nepodceňujte Handball.net! Můžete přijít o body v soutěžích!

24/08/09 Kategorie: Zprávy Autor: Vojtěch Šik

Podceňování nového intranetového portálu se může některým klubům, které se zatím o tento nový projekt Českého svazu házené nezajímaly, nevyplatit. Nerespektování některých nových zásad systému může vést až ke kontumacím výsledků odehraných a zdánlivě regulérních utkání!

Vzhledem k tomu, že se neustále setkáváme s dotazy ohledně Handball.netu, internetové stránky, výměny registračních průkazů a elektronické evidence individuálního startovného a jejich vzájemné provázanosti, rozhodli jsme se ještě jednou veřejně odpovědět na nejčastější dotazy.  I když někteří registrovaní členové mají pocit, že se vás Handball.net přímo netýká, tak tento nový systém má dopad na každého hráče, hráčku i trenéra registrovaného v Českém svazu házené. Dokonce při nedodržení daných pravidel může vést i ke kontumaci výsledku již sehraného utkání. A pozor netýká se to jen soutěží Českého svazu házené, ale protože všechny oblastní svazy házené využívají Handball.net, takže se týká každého mistrovské utkání na všech úrovních.  
 
Předem bychom chtěli upozornit, že nikdo a nic není úplně dokonalé, proto jsme vás žádali v průběhu léta o spolupráci. Stále ještě je čas odhalit chyby v systému a systém před soutěžemi opravit, proto je možné kontaktovat sekretariát ČSH (konkrétně paní Hrubou – soutěže, matrika, paní Železňákovou – kluboví redaktoři, individuální startovné, sl.Kantůrkovou – internet) popřípadě oblastní redaktory.
 
Vstup do Handball.net
Každý klub si ze svého středu většinou už vybral registrovaného člena, který se stal klubovým (externím) redaktorem. To je základní předpoklad jeho obsluhy. Klubový redaktor na základě vlastního přístupového jména a hesla má přístup jednak do databáze všech svých členů. Dnes však ještě existují kluby, které nemají klubového redaktora ustaveného, takové kluby přicházejí o všechny možné výhody spojené se vstupem do Handball.net, ale vystavují se riziku chyby, která může mít nepříjemné disciplinární důsledky. Toto jsou kluby, které ještě nemají ustaveného klubového redaktora:
HC Plzeň-Újezd (Západočeský svaz házené)
Sokol Šťáhlavy (Západočeský svaz házené)
Lokomotiva Cheb (Západočeský svaz házené)
Sokol Husovice (Jihomoravský svaz házené)
TJ Sokol Hostěrádky – Rešov (Jihomoravský svaz házené)
HSO-ZS Svážná (Jihomoravský svaz házené)
TJ Cement Hranice (Severomoravský svaz házené) 
Registrační průkazy
V souvislosti s převedením databáze členské evidence do Handball.netu a v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů muselo dojít k výměně registračních průkazů. Člen, který si registrační průkaz nevymění, zůstává sice dál registrovaným členem klubu a ČSH až do vypršení původní registrace, avšak nemůže se nikde prokazovat starým registračním průkazem, všude bude vyžadován nový registrační průkaz. Rozhodčí takové registrované členy (hráče, funkcionáře, hlavní pořadatele, zapisovatel, časoměřiče) nepřipustí k utkání a tento akt nemá žádné dočinění s individuálním startovným. Nový registrační průkaz musí mít každý, kdo je uveden na zápise o utkání. Každý člen nechť si zkontroluje údaje na registračním průkazu. Jak se říká - na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Každý klub měl dostatek času na výměnu registračních průkazů i na kontrolu údajů v nově vystavených průkazech.
I přesto, že jsme již několikrát informovali o tom, že končí platnost všech registračních průkazů a že je potřeba všechny průkazky vyměnit za nové, ještě stále existují kluby, které se touto důležitou věcí nezabývaly. Vzhledem k tomu, že se mění průkazky všem členům ČSH, tak se nedá čekat, že by výměna průkazek byla otázkou několika dní. V současnosti jsou to pořád týdny a těm klubům, které ještě RP nezaslaly, již velmi reálně hrozí nebezpečí, že nebudou moci nastoupit v úvodních kolech nového soutěžního ročníku. Toto jsou kluby, které k dnešnímu dni neposlaly seznamy a fotografie k výměně registračních průkazů (i když některé z nich alespoň potvrdily, že je aktuálně zpracovávají):
       
Spartak Příbram (Středočeský svaz házené)
HC Plzeň-Újezd (Západočeský svaz házené)
Sokol Šťáhlavy (Západočeský svaz házené)
Chemopetrol Litvínov (Severočeský svaz házené)
Jiskra Mimoň (Severočeský svaz házené)
WHC Ústí n. L. (Severočeský svaz házené)
Sokol Husovice (Jihomoravský svaz házené)
Moravany u Brna (Jihomoravský svaz házené)
HŠO-ZS Svážná (Jihomoravský svaz házené)
HK Hodonín (Jihomoravský svaz házené)
HC Ostrava (Severomoravský svaz házené)
SK Slávia Uh. Hradiště (Středomoravský svaz házené)

Individuální startovné
Základem nového systému výběru a evidence individuálního startovného je elektronická evidence placení individuálního startovného. Tzn. žádné známky na registračních průkazech, žádní výběrčí na oblastních svazech, žádné protokoly, žádné převody peněz z oblastí na ČSH, ale také žádná prodloužená období pro nákup známek či tolerance. Kluby a ČSH řeší od nové sezóny vše napřímo v rámci systému Handball net.
Aktuálně byli administrátorem v systému vymazáni všichni plátci individuálního startovného z minulého ročníku, kteří mimo jiné na základě tohoto označení v loňské sezóně získávali zdarma časopis Handball Plus přímo do jejich poštovní schránky. Tato jejich výhoda spojená s členstvím v ČSH bude samozřejmě pokračovat i v sezóně 2009/2010. Vymazání je logické s ohledem na to, že se individuální startovné platí vždy na jednu sezónu.
Starostí a povinností klubů je zaplatit nyní na účet ČSH částku, která odpovídá individuálnímu startovnému za všechny jeho členy. Zároveň musí nahlásit počet členů v jednotlivých kategoriích (základní či snížené) za které bylo zaplaceno snížené startovné – to je možno učinit emailem na csh@cstv.cz, ale lépe je tento údaj uvést v platebním příkazu uvést ve zprávě pro příjemce (např. 10s a 20z). Pracovník sekretariátu (pí. Železňáková) zadá klubu limit pro zadávání. Bohužel je nyní na sekretariátu dost plateb, které nemají tento popis a tak není možno zadat limit do systému!
A zároveň přichází důležitá chvíle pro klubové redaktory, kteří hrají v souvislosti s evidencí individuálního startovného velmi důležitou roli. Pouze oni totiž mohou v systému označit, kteří ze členů klubu mají příslušné startovné zaplaceno. A čas na označení se rychle krátí, když posledním dnem, kdy toto redaktoři mohou udělat je 31. srpen. Po tomto datu bude moci jakékoliv změny vykonávat pouze administrátor ČSH, kterým je paní Železňáková.
Protože jen ten hráč či funkcionář, který bude označen, že zaplatil individuální startovné, bude moci nastoupit k utkání. Nově se neplatí individuální startovné za časoměřiče (s výjimkou soutěží, které vyžadují licencované časoměřiče) a zapisovatele.
V systému Handball.net se klubovému redaktorovi v sekci „Startovné“ k označení nabízí jen ti členové, kteří jsou registrováni. A rovněž systém neumožní zadat jiné startovné (snížené nebo základní) než to které má opravdu platit. Základní platí všichni ti, kterým 1.7.2009 bylo 19 let a starší. Snížené platí všichni ti, kterým bylo 1.7.2009 11 let a starší nebylo jim ještě 19 let. Více informací o evidenci a placení individuálního startovného se dočtete v již zveřejněném článku, který najdete zde a v zásadách individuálního startovného, který naleznete v dokumentech ke stažení.
Ponecháním placení a označování hráčů na poslední chvíli se kluby vystavují nebezpečí, že hráč nebude označen jako plátce a nebude moci hrát (protože se to prostě nestihne, podle zásad má pracovník sekretariátu 2 pracovní dny na zapsání od připsání na účet ČSH). A v případě, že přesto nastoupí k utkání, je neoprávněným hráčem se soutěžními a disciplinárními důsledky. Neexistují žádné výjimky nebo prodloužené termíny!
Rozhodčí, delegáti a individuální členové
Za rozhodčí a delegáty musí zaplatit individuální startovné ty kluby, ve kterých jsou rozhodčí registrováni. Toto si rozhodčí musí ve vlastním zájmu ohlídat sami. Nezaplacení individuálního startovného povede k sankcím nikoliv vůči klubu, ale vůči jim osobně. Individuální členové si způsob zaplacení a evidence domluví individuálně.
Hostování a limitovaný přestup
Nejprve si objasněme základní terminologii. Hostování znamená kromě startu v mateřském klubu start i v jiném klubu, omezený věkem a konkrétní soutěží a soutěžním ročníkem, přičemž nedochází ke změně registrace. Oproti tomu limitovaný přestup je časově omezený přestup hráče z mateřského klubu do nového klubu spojený s dočasnou změnou registrace hráče. Jen pro úplnost dodejme, že přestup je trvalý přechod hráče z mateřského klubu do nového klubu spojený s trvalou změnou registrace hráče.
Individuální startovné za hráče či hráčky, kteří „odešli“ do jiného klubu na hostování či limitovaný přestup je povinen vždy a zásadně platit mateřský klub (kluby by si takové ustanovení měly pojistit ve vzájemných smlouvách a dohodách).
Aktuálně se připravuje v systému Handball.net zobrazení všech údajů o členech (a tedy i o tom, zda mají zaplacené individuální startovné) i klubovému redaktorovi toho klubu, do kterého hráč či hráčka hostuje či do něj limitovaně přestoupil. Tento klub se ale nezbavuje odpovědnosti, pokud takového hráče připustí k utkání, aniž by za něj bylo zaplacené individuální startovné. Postihy jsou stejné.
Soutěže
Každý kdo hraje nějakou soutěž má zájem na tom, aby co nejdříve věděl, jaké byly výsledky kola, jak vypadá tabulka a jak vypadají statistiky soutěže. To vše Handball.net umožňuje, ale jen v případě, že klubový redaktor rychle zadá údaje ze zápisu (má k dispozici kopii zápisu o utkání). Je to logické, protože kdyby to měl dělat pracovník sekretariátu ČSH nebo oblastní redaktor OSH, tak to jednak nebude stíhat, protože údajů v zápise je poměrně dost a jednak je bude moci zadat teprve tehdy, až do sídla dorazí originál zápisu od rozhodčího (což může být až s čtyřdenním zpožděním). Je tedy na vás, kluboví redaktoři, jak budete spolehliví, přesní a rychlí. Zápis pak samozřejmě ještě řídící zkontroluje a potvrdí (pak už do něj nikdo, kromě administrátora nemůže zasahovat).
Protokol o utkání (v systému Handball.net)
Protokol o utkání je název elektronického „zápisu o utkání“, do kterého klubový redaktor zadává údaje ze zápisu o utkání. Již nyní kluboví redaktoři mohou vstupovat do těchto protokolů, aby se s nimi mohli seznámit. Až na pár drobností se neliší od skutečného zápisu o utkání. Je třeba si ale připomenout některá úskalí. V první části protokolu o utkání se zadávají „funkcionáři“ utkání a zde jsou některé omezení
Hlavní pořadatel – musí být starší 18 let, musí být registrovaný člen domácího klubu, musí mít zaplacené a označené individuální startovné
Zodpovědný vedoucí - musí být starší 18 let, musí být registrovaný člen příslušného klubu a musí mít zaplacené individuální startovné
Trenér – musí mít platnou trenérskou licenci a musí být registrovaným členem ČSH a musí mít zaplacené a označené individuální startovné, nemusí však být z příslušného klubu. Každý rozhodčí, který má platnou licenci si může svoje zařazení zkontrolovat na internetových stránkách ČSH.
Rozhodčí – musí mít platnou licenci rozhodčího a musí být registrovaným členem ČSH a musí mít zaplacené a označené individuální startovné, musí být zařazen do příslušné nebo vyšší výkonnostní skupiny (upozornění - v rozpisu soutěží jsou rozhodčí uvedeni bez ohledu na to, zda zaplatili individuální startovné, do protokolu však půjdou zařadit pouze rozhodčí, kteří individuální startovné zaplatili). Upozornění - Rozhodčí 5. Výkonnostní skupiny (tedy rozhodčí, kteří rozhodují pouze utkání oblastních soutěží) musí být paní Hrubé nahlášeni oblastními svazy, jinak do protokolu o utkání (ale ani do rozpisu) nepůjdou zadat. Každý rozhodčí, který má platnou licenci a je zařazen do jedné z pěti výkonnostních skupin, si může svoje zařazení zkontrolovat na internetových stránkách ČSH.
Zapisovatel – Pro účely Handball.netu se nesleduje nic, zapisuje se pouze jméno bez výběru z databáze. To však neznamená, že není třeba dodržovat ustanovení Soutěžního řádu a může tuto funkci vykonávat kdokoliv. Za to odpovídá rozhodčí utkání.
Hráč - musí mít platnou licenci hráče, musí být z příslušného klubu (nebo mít platné hostování, či limitovaný přestup), musí mít zaplacené a označené individuální startovné a musí splňovat příslušnou věkovou kategorii. To znamená, že již není možný start hráčů a hráček, kteří svým věkem nespadají do hlavní věkové kategorie a nejbližší nižší kategorie. Rovněž není možno vytvářet soutěže, ve kterých mohou hrát hráčky či hráči více než dvou věkových kategorií (s výjimkou ostaršení). Aktuálně se dotváří možnost startu smíšených družstev mladšího žactva. Systém však nekontroluje případná omezení takového startu, které vyhlašuje příslušný oblastní svaz házené.
Všichni hráči a hráčky daného klubu, kteří splňují podmínky startu v soutěži, se nabídnou k zadání do protokolu o utkání. Z toho všeho vyplývá, že rozhodčí nebude již kontrolovat, zda hráč má či nemá individuální startovné zaplaceno a za to odpovídá plně klub a je v jeho zájmu, aby k utkání připustil jen ty hráče, kteří v den utkání jsou oprávněni v soutěži startovat (zejména z hlediska individuálního startovného). Oblastní či celostátní redaktor, který dodatečně zkontroluje, že hráč nebyl oprávněný, už nebude moci konstatovat nic jiného, než to, že hráč byl neoprávněný. A to znamená hrací a disciplinární důsledky.
Pokud vám nepůjde zadat některé funkcionáře či vám systém nenabídne hráče či hráčky k zadání do protokolu o utkání, patrně nemají splněné všechny výše uvedené podmínky. Pokud jste přesvědčeni, že podmínky splněné mají, dejte nám co nejrychleji vědět, abychom případně odstranili softwarové chyby (což by bylo jistě nemilé, protože už by tam neměly být).
Protokol o utkání (na internetové stránce)
Jistě jste si všimli, že údaje o soutěžích na internetové se neustále vylepšují a doplňují. Pokud však máte nějaké výhrady k údajům uvedeným v rozpisu či tabulkách dejte nám je vědět (paní Hrubé či sl. Kantůrkové). Po zadání protokolu o utkání do systému se výsledky a protokoly zobrazí na internetové stránce (zatím jako neoficiální). Protokoly o utkání v jednotlivých soutěžích jsou graficky podobné jako ty, které jsou uvedeny u reprezentačních utkání. A aby byly protokoly na internetové stránce úplné bude jistě zajímavé, pokud bude v protokolu také logo klubu. Není nic snazšího, když klubový redaktor vloží do systému logo klubu v příslušném formátu a v odpovídajícím rozlišení, které je 80 x 80 px, formát gif.
Co je ale opravdu výjimečné je to, že bude možno zobrazit (podobně jako u reprezentantů) vizitku hráče č hráčky s údaji o jeho zapojení do soutěží (tedy každého hráče ve všech soutěžích). Aby vizitky hráčů a hráček byly úplné, bude jistě vhodné, aby klubový redaktor vložil do systému - viz žádost o změnu údajů o členovi (bude zprovozněno do 14 dnů) - jejich fotografii v příslušném formátu a v odpovídajícím rozlišení 100 x 133 px, formát jpg.
Údaje o klubech
Systém handball.net obsahuje i údaje o klubech. Vzhledem k tomu, že ne všechny údaje o klubech jsou doplněné (některé jsou nové a nikdy nebyly sledované), např. údaje o hřištích, halách, bankovním spojení, organizačních pracovnících a kontaktech na ně bude určitě vhodné tyto údaje doplnit. Samozřejmě, že některé údaje slouží jen pro interní svazovou potřebu a nejsou veřejné. O logu klubu jsme již hovořili v předchozím odstavci.
Trpělivost a porozumění
Závěrem mi dovolte jménem všech, kteří jak z úrovně celostátní, tak z oblastní, Handball.net a nové internetové stránky připravovali, vás všechny a v prvních dnech a týdnech fungování požádat o trpělivost a shovívavost. Troufáme si říci, že je to akce, která zde v takové rozsahu nikdy nebyla a zasahuje do každého klubu (vždyť počet všech redaktorů čítá bezmála 200 osob). My věříme, že s vaší pomocí během několika týdnů odstraníme všechny nedokonalosti“ (nikdo učený z nebe nespadl) a budeme moci všichni „vychutnávat“ informační komfort, který nám Handball.net nabídne.
Další stránka: Sezóna 2019/2020