Zprávy

Předsedou Českého svazu házené zvolen Ing. Jaroslav Chvalný

18/07/09 Kategorie: Zprávy Autor: Vojtěch Šik

V sobotu 27.6.2009 proběhla v Brně, v hotelu Holiday Inn, konference Českého svazu házené. Tajným hlasováním na ní byli zvoleni předseda ČSH, členové výboru ČSH, předsedové odborných komisí i členové revizní kontrolní komise svazu.

Kromě voleb měla Konference na programu také zprávu o činnosti výkonného výboru ČSH za období 2005 – 2009, zprávu kontrolní a revizní komise ČSH za období 2005 – 2009 a také projednání změny stanov ČSH. Úprava stanov byla na Konferenci také schválena a přinesla mimo jiné také odstranění samostatného krajského článku řízení, odstranění střetu zájmů v orgánech ČSH nebo možnosti odvolat člena VV ČSH a OSH.

Další stránka: Sezóna 2019/2020