Zprávy

Nové „B“ družstvo mužů oddílu házené

16/06/09 Kategorie: Zprávy Autor: Vojtěch Šik

Soutěžní ročník 2009 / 2010 bude ve II. Lize Jihozápadní Čechy obohacen o staronového účastníka. Stává se jím „B" družstvo mužů našeho oddílu házené TJ Lokomotiva Plzeň. Historicky navazuje na tzv. „Juniorku", která v uplynulých soutěžních ročnících byla rovněž účastníkem II. Ligy. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se v průběhu doby podíleli na činnosti tohoto družstva. Mnohdy byli nuceni překonávat celou řadu obtíží, ale vytrvali a soutěž dohráli se ctí. Děkujeme. Zároveň považujeme tuto kapitolu za uzavřenou.

Nové „Béčko" je vytvářeno na principu vzájemné spolupráce a zodpovědnosti za jeho další vývoj. Budou to v amatérských podmínkách právě hráči, kteří budou odpovědni za všechny záležitosti spojené s korektním chodem družstva. Vzájemná komunikace je prvotní podmínkou. Vzhledem k mladému hráčskému kádru a zcela novému trenérskému vedení očekáváme progresivní jednání. Všichni členové se musí ztotožnit se skutečností, že tak, jak si budou družstvo vytvářet, tolik radosti jim přinese.

Věříme, že uvedený krok pomůže vzkřísit soudržnost hráčů s mateřskou tělovýchovnou jednotou a budou opět hrdí, že jsou členy Lokomotivy Plzeň.

Základní informace o termínech tréninků jsou uvedeny s samostatné zprávě.

Všechny připomínky a podněty ke shora uvedenému jsou vítány.

Další stránka: Sezóna 2019/2020