Zprávy

Chystá se konference ČSH

03/06/09 Kategorie: Zprávy Autor: Vojtěch Šik
Na konci června proběhne v Brně Konference Českého svazu házené. Delegáti budou hodnotit uplynulé volební období, budou volit nové vedení Českého svazu házené na období 2009 - 2013.

 

Na konci června proběhne v Brně Konference Českého svazu házené. Delegáti budou hodnotit uplynulé volební období, budou volit nové vedení Českého svazu házené na období 2009-2013 a budou projednávat novelu Stanov ČSH.

Její program je víc než důležitý a jak se říká nabitý. Zde je jeho návrh:

 

1)           Zahájení jednání

2)           Schválení programu jednání

3)           Schválení jednacího řádu

4)           Ustavení mandátové komise

5)           Ustavení volební komise

6)           Ustavení pracovního předsednictva

7)           Zpráva o činnosti výkonného výboru Českého svazu házené za období 2005-2009

8)           Zpráva kontrolní a revizní komise Českého svazu házené za období 2005-2009

9)           Diskuse ke zprávě o činnosti výkonného výboru Českého svazu házené a ke zprávě kontrolní a revizní komise Českého svazu házené za období 2005-2009

10)       Zpráva mandátové komise

11)       Schválení volebního řádu

12)       Volba předsedy Českého svazu házené, členů výkonného výboru Českého svazu házené a členů kontrolní a revizní komise Českého svazu házené na volební období 2009-2013

13)       Návrh změn Stanov ČSH

14)       Všeobecná diskuse

15)       Zpráva volební komise k výsledkům voleb

16)       Rekapitulace usnesení Konference Českého svazu házené

17)       Závěr jednání

 

Rada ČSH svolala Konferenci ČSH na sobotu 27. června 2009. Jednání bude probíhat v kongresovém sále hotelu Holiday Inn v Brně od 10,00 hod. Z níže uvedeného snímku je patrné, že prostředí, ve kterém se Konference bude odehrávat, bude více než důstojné.

  

 

Nyní trochu informací z legislativy. Konference Českého svazu házené je nevyšším orgánem ČSH a svolává ji Rada ČSH nejméně jednou za dva roky. Konference ČSH je oprávněna jednat a usnášet se, je-li při zahájení konference přítomna nadpoloviční většina delegátů. Každý klub, který je registrován v ČSH má právo vyslat jednoho delegáta (který je členem daného subjektu), jeho účast je však nepřevoditelná na jiný klub. Je třeba připomenout, že na poslední Konferenci, která se konala v roce 2008 v Praze, se potřebný počet delegátů nesešel a ta tak nebyla usnášeníschopná. Svolavatel Konference však věří, že k tomu faux pas letos nedojde.

 

Na letošní Konferenci budou tajným hlasováním voleni předseda ČSH, osm členů výkonného výboru ČSH jako předsedy odborných komisí (předsedu soutěžní komise, předsedu komise rozhodčích, předsedu komise mládeže, předsedu komise rozvoje, předsedu ekonomické a marketingové komise, předsedu legislativní komise, předsedu reprezentační komise a předsedu trenérsko-metodické komise) a sedm členů revizní a kontrolní komise ČSH. Pro volbu do výše uvedených funkcí může být navržena osoba starší 18ti let, která je registrovaným členem ČSH a byla navržena alespoň jednou konferencí oblastního svazu házené a vyjádřila písemný souhlas s kandidaturou. Na základě návrhů, které byly podány na letošních konferencích oblastních svazů házené, byla Radou ČSH sestavena oficiální celostátní kandidátní listina. Platně je zvolen ten kandidát, který obdrží nadpoloviční většinu hlasů delegátů s hlasem rozhodujícím přítomných v době zahájení volební procedury.

 

Celostátní kandidátní listina schválená Radou ČSH dne 2.5.2009

 

Předseda ČSH

Jaroslav Chvalný (návrh podán PHA, SČ, ZČ, StČ, VČ, JM, SM, StM)

 

Předseda Trenérsko-metodické komise     

Martin Tůma (návrh podán PHA, SČ, ZČ, StČ, VČ, JM, StM)

 

Předseda Ekonomické a marketingové komise

Aleš Kolář (návrh podán PHA, SČ, ZČ, VČ, JM, SM, StM)

 

Předseda Reprezentační komise

Tomáš Bártek (návrh podán PHA, SČ, ZČ, VČ, JM, StM)

 

Předseda Komise pro rozvoj

Tomáš Bárta (návrh podán SM)

Martin Přerovský (návrh podán StM)

Zdeněk Radosta (návrh podán PHA, SČ, ZČ, VČ, JM)

 

Předseda Komise mládeže

Tomáš Černý (návrh podán PHA, SČ, ZČ, VČ, JM, SM, StM)

Martin Vágner (návrh podán SČ)

 

Předseda Soutěžní komise

Stanislav Svoboda (návrh podán PHA, SČ, StČ, VČ, JM, SM, StM)

 

Předseda Legislativní komise

Ladislav Jakub (návrh podán SČ, ZČ, StČ, VČ, JM, SM, StM)

 

Předseda Komise rozhodčích

Ivan Dolejš (návrh podán StČ, VČ, SČ, SM)

Jiří Konečný (návrh podán PHA, ZČ, JM, StM)

 

Kontrolní a revizní komise

Jana Palečková (návrh podán ZČ, SČ, SM), Vlasta Perglová, (návrh podán SM), Petr Balatka (návrh podán SČ, SM), Petr Jaroň (návrh podán SM), Josef Halašta (návrh podán SM, StM), Antonín Staněk (návrh podán StM), Zbyněk Voráč (návrh podán StM), Jiří Čerkovský (návrh podán SM), František Fiedler (návrh podán SM).

 

Další stránka: Sezóna 2019/2020