Zprávy

Proč se mění registrační průkazy?

21/04/09 Kategorie: Zprávy Autor: Vojtěch Šik


Autor Článku: Ing. Jaroslav Chvalný, předseda ČSH

 

V poslední době se v naší házenkářské obci diskutuje o výměně registračních průkazů. Zda je to nutné, proč musí kluby platit za výměnu apod. Proto jsem se rozhodl napsat několik postřehů o některých aspektech této změny a nejen o ní.

 


Postřeh číslo  1

Zákon o ochraně osobních údajů v § 13, odst. 1 říká, že ….. Správce a zpracovatel jsou povinni přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, ….    V případě vytištění rodného čísla na registrační průkaz, je přinejmenším sporné, zda neumožňuje ČSH jako správce dat volný přístup  k tomuto  osobnímu údaji. Proto, je třeba upravit registrační průkaz.

 

Postřeh číslo 2

Technický pokrok nelze zastavit.  A ať se nám to líbí nebo ne, internet je dnes nejčastější komunikační technologií. A my se tomu musíme přizpůsobit. Proto vzniká Handball.net, který umožní využít možnosti internetu v míře, která v našem svazu ještě nebyla. Zpracovávat matriční údaje centrálně i v klubech, zpracovávat údaje o soutěžích na všech úrovních je pro Handball.net jednoduché. Ale bohužel se starým matričním software je nekompatibilní. Proto je třeba provést výměnu všech průkazů najednou.

 

Postřeh číslo 3

Záměrem VV ČSH není z členů tahat peníze. Je zřejmé, že pokud se výměna uskuteční v nějakém časovém bodě, nikdy nebudou stejné podmínky pro všechny. Někomu zbývá do konce registrace měsíc, někomu třeba 3 roky. Proto jsou „znevýhodněni „ jen ti, kterým v dohledné době končí platnost registračního průkazu a museli by ho stejně vyměnit. V ostatních případech jde jen o manipulační poplatek.  A vzhledem k tomu, že vývoj Handball.net (a na něj navazující nové internetové stránky) stojí skoro 900 tis. Kč, považuje VV ČSH participaci klubů, resp. jejich členů ve výši 25 Kč za spíše symbolickou.

 

Postřeh číslo 4

Na registračním průkazu budou na jeho zadní straně uvedeny všechny licence, jejich stupně i platnost, kterých držitel dosáhl.  Takže každý člen bude mít jen jeden průkaz a to i v případě hostování či limitovaného přestupu.  Ten však bude měnit při každé změně údajů o vlastní osobě, postavení hráče (hostování, limitovaný přestup, přestup,  licenci,  což ale v současné době musel rovněž.

 

Postřeh číslo 5

Změny se dotknou i individuálního startovného. Se zavedením Handball.net nebude nutné již vyrábět a distribuovat známky. Každý klub bude moci v Handball.netu zjistit za koho má zaplacené známky ale také bude mít větší odpovědnost, protože rozhodčí nebudou známky kontrolovat. Takže neoprávněnost hráče či funkcionáře zjistí systém dodatečně při zadávání údajů o utkání. Na druhé straně se tak  ušetří skoro  200 tis.Kč, které budou  moci být použity do mládežnických projektů.

 

Systém Handball.net sebou přinese řadu výhod pro všechny a věřím, že v budoucnu budeme schopni ho rozvíjet, aby všechny kluby, oblastní svazy, fanoušci, sponzoři měli rychlé a včasné informace. Jiné svazy ho již mají a tak vás jako naše členy žádám o shovívavost a podporu při jeho zavádění. Pomůže nám všem.

Další stránka: Sezóna 2019/2020