Zprávy

Výměna registračních průkazů!

17/03/09 Kategorie: Zprávy Autor: Vojtěch Šik
HANDBALL NET - MATRIKA

 

 

Vážení sportovní přátelé,

 

dne 3.3.2009 byl zprovozněn nový modul „MATRIKA.“ Po jeho zprovoznění přistupuje ČSH k výměně všech registračních průkazů registrovaných členů ČSH.

 

Níže zasíláme základní prováděcí pokyny pro oslovené:

1) K datu 27.3.2009 bude zastaven veškerý příjem žádostí o vystavení RP na sekretariát

 

2) V období od 1.4.2009 do 30.7.2009 bude prováděna pouze výměna RP

3) Všechny stávající RP budou (bez ohledu na konec doby jejich platnosti) platné do 30.6.2009. Po tomto datu pozbývají platnosti.

4) Kluby mohou od 1.4.2009 zasílat na sekretariát ČSH (Zátopkova 100/2, Praha 6, PSČ 16017) seznamy všech členů klubu (viz. příloha) a jejich aktuální podepsanou fotografii – 1x (pro každého člena jeden registrační průkaz s vyznačením všech licencí na zadní straně). V souvislosti s celkovou výměnou RP mají kluby možnost případně upřesnit název klubu (v souladu s platnými stanovami – tyto doložit!)

 

Žádosti budou postupně vyřizovány v pořadí, v jakém dorazí na ČSH!

5) Platba – RP platné do roku       

2013 25,- Kč

2012 25,- Kč

2011 25,- Kč

2010 dle platných předpisů

 

Složenka Vám bude zaslána spolu s vyhotovenými RP.

 

6) Žádosti o registraci nových členů, limitované přestupy a hostování na soutěžní ročník 2009/2010 budou vyřizovány od 1.8.2009

7) Od soutěžního ročníku 2009/2010 budou platné pouze nově vystavené registrační průkazy.

 

Žádáme Vás o maximální spolupráci, neboť se jedná o časově velmi náročnou akci. Pokud nebudou dodrženy shora uvedené pokyny, nespoléhejte na shovívavost pracovníků sekretariátu!!! Nelze zaručit, že pozdě zaslané žádosti budou z technických důvodů včas vyřízeny.

 

V dokumentech ke stažení naleznete pro vaši potřebu Seznamy k RP.

 

S pozdravem

                                                                               

Stanislav Svoboda

Ředitel soutěžního úseku ČSH

Žádáme Vás o maximální spolupráci, neboť se jedná o časově velmi náročnou akci. Pokud nebudou dodrženy shora uvedené pokyny, nespoléhejte na shovívavost pracovníků sekretariátu!!! Nelze zaručit, že pozdě zaslané žádosti budou z technických důvodů včas vyřízeny.

Další stránka: Sezóna 2019/2020